Πελάτες

Εδώ και 25 χρόνια χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Κουλτούρα μας είναι κάθε μας κίνηση να δίνει απάντηση στις ανάγκες των πελατών μας.

Τράπεζες

  • Data masking στα πλαίσια κανονισμού GDPR σε βάσεις δεδομένων DB2, Oracle και SQL Server.

  • Διασύνδεση συστήματος IRIS για πιστοποίηση χρηστών credentials της ΓΓΠΣ (taxisnet OAuth).

  • Διασύνδεση εφαρμογών με Τειρεσία (ανάπτυξη custom λογισμικού ως interface με τα services του Τειρεσία). 

  • Διασύνδεση καναλιών (e-banking, m-banking, phone-banking, κλπ.) με ανάπτυξη JEE portlets (Hibernate/XML/HTML/CSS/JavaScript κ.α.) και ανάπτυξη intranet portal, Data Warehouse υλοποίηση και εκπαίδευση για AS/400.

  • Διασυνδέσεις IBM DB2 σε περιβάλλοντα z/OS και System I και άλλων ετερογενών εφαρμογών με SQL Server με χρήση IBM Federation Server.

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες (εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις, παραμετροποιήσεις, troubleshooting και security hardening) καθώς και εκπαιδεύσεις σε IBM WebSphere Application Server, IBM WebSphere MQ, IBM DB2, Data Warehouse και Java (JSE και J2EE).

  • Ανάπτυξη Portal με IBM Web Content Management.

  • Συμμετοχή στο έργο Basel II με χρήση IBM DB2 Informatica. 

  • Stress tests.

Τράπεζες

Ασφαλιστικές Εταιρείες

  • Μετατροπή εφαρμογών από IBM z/OS COBOL σε περιβάλλον Java web services/SOA, δημιουργία μοντέρνου web user interface σε περιβάλλον IBM Webshere Portal και IBM WebSphere Application Server και ανάπτυξη custom Java routing component. 

  • Ενοποίηση συστημάτων HP-UX/SYBASE system and an OS400/DB2 system με παραμετροποίηση του IBM WebSphere Information Integrator

  • Εγκατάσταση υποδομών application performance monitoring (APM agents & configuration) με CISCO AppDynamics. 

  • Microsoft IIS configuration migrations to Apache HTTP Server. 

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες (εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις, παραμετροποιήσεις, troubleshooting και security hardening) καθώς και εκπαιδεύσεις σε IBM WebSphere Application Server, IBM WebSphere MQ, Java (JSE και J2EE).

  • Ανάπτυξη Portal με IBM Web Content Management.

Ασφαλιστικές

Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια

  • Ανάπτυξη συστήματος προμηθειών πωλήσεων με IBM Incentive Compensations Management. 

  • OLAP Designs in cluster environments.

  • Optimization βάσεων δεδομένων σε DB2/SAPR3 AIX. 

  • Διασύνδεση συστημάτων SAP με Metwerwin χρησιμοποιώντας IBM WebSphere MQ.

Ενέργεια

Άλλες Επιχειρήσεις, Εμπόριο, Βιομηχανία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα & Δημόσιο

  • Ανάπτυξη συστήματος προμηθειών πωλήσεων με IBM Incentive Compensations Management. 

  • Διασύνδεση ετερογενών ERP συστημάτων με εφαρμογές IBM AS/400 (ERP data structures -> neutral structure mappings) με IBM WebSphere Integrator Broker, ΙΒΜ WebSphere MQ Series και custom ανάπτυξη σε Microsoft Visual Basic. 

  • Ανάπτυξη JEE Web User Interface και search engine υποδομής με χρήση του Apache Solr.

  • Ανάπτυξη Portal με IBM Web Content Management.

  • Εγκαταστάσεις και συντήρηση IBM WebSphere Application Server και DB2 UDB clusters σε high availability configurations.

  • Εγκατάσταση υποδομών application performance monitoring (APM agents & configuration) με CISCO AppDynamics.

  • Διασύνδεση ετερογενών συστημάτων (ανάμεσα στα οποία και το Amadeus Altea Plan - APL) με χρήση των IBM WebSphere MQ, Microsoft Cluster Server και MQ Cluster.

  • Εκπαιδεύσεις σε Hyperion Brio και Data Warehouse.

  • Stress Tests. 

  • Ανάπτυξη εφαρμογής Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και διασύνδεση με APIs του Υπουργείου Υγείας.

Άλλες

Εγγραφείτε εδώ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα της εταιρείας μας

Ελ. Βενιζελου 242 & Σόλωνος 135

Καλλιθέα, 17675, Ελλάδα

Tel: +30-210-9480675     |     info@datablue.gr     |     Οικονομικά στοιχεία

© 2020 All rights reserved by Transcendence Group